Organisatie:
Stichting Tholen 650 Jaar
Postbus 57
4690 AB – Tholen

Vestigingsadres: (LET OP: Geen bezoekadres)
Oude Werf 84, 4691 TA Tholen

Algemene informatie 06 – 20 15 05 68
KVK-nummer: 60619902
BTW-nummer: NL853986150B01
Bankrekening: NL11RABO0191809306
E-mailadres: info@tholen650jaar.nl
Facebook: facebook.com/tholen650jaar

Oprichting stichting: 2 mei 2014 ten kantore van Knook & Schot Notarissen te Tholen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Slogan, Missie en Doelstelling:

Slogan:
Tholen 650 Jaar: een feest voor iedereen!

Missie:
Het organiseren van festiviteiten rond 650 jaar stadsrechten van de stad Tholen in 2016, een jaar met als missie de inwoners van Tholen en iedereen van buiten Tholen een onvergetelijk, verrassend en vooral uniek jaar te bezorgen met als resultaat een verbroedering tussen bevolking- en het verenigings- / bedrijfsleven. Met elkaar feesten en samenwerken.

Doelstelling:
Het organiseren van festiviteiten rond 650 jaar stadsrechten van de stad Tholen in 2016, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Het bestuur:

Voorzitter:
William van Leeuwen
06 – 54 68 49 80

Secretaris:
Carla van Vossen

Penningmeester:
Annet Jogchems

Algemene bestuursleden:
Henk de Ruiter
Rianne Bolier
Floor Langendam

Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor het feestjaar.

Adviseur:
Kees van Dis
(wethouder Gemeente Tholen, o.a. cultuur en sport)

Comité van Aanbeveling:
Stichting Tholen 650 Jaar wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling. Het Comité van aanbeveling bestaat uit een aantal personen die de stichting een warm hart toedragen. De leden van het Comité zijn doorgaans personen die sleutelposities innemen in de samenleving. Zij zullen op zowel persoonlijk als professioneel vlak de bekendheid, uitstraling en slagvaardigheid van onze stichting vergroten.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

Mevr. G.J. (Ger) van de Velde – de Wilde:
Burgemeester van de Gemeente Tholen

Mr A.A.J. (Aart-Jan) Schot:
Knook & Schot Notarissen Tholen

Drs J.M.M. (Han) Polman:
Commissaris van de Koning van de Provincie Zeeland

Het bestuur wordt bijgestaan door werkgroepen.

Beleidsplan:
Op 7 december 1366 heeft Tholen officieel stadsrechten gekregen van Jan van Blois. In het jaar 2016 is dat 650 jaar geleden, reden genoeg voor een feest! Een feest van, voor en door Tholenaren! En natuurlijk voor iedereen die onze mooie stad wil bezoeken. Plan: uitvoering van een prachtig gevarieerd programma gebaseerd opeen groot aantal ideeën vanuit de bevolking dit onder het motto van Tholen650: een feest voor iedereen.
Dus: voor jong en oud, van klein tot groot, voor mensen met en zonder een geloofsovertuiging, van kunstliefhebber tot feestbeest…..  dus niet beperkt tot één doelgroep, maar juist een zo groot mogelijke doelgroep.
Tholen moet in 2016 een bruisende ontmoetingsplaats worden! Dit met behulp van bestaande culturele organisaties, scholen, bedrijven, kerken en een 12 tal werkgroepen met daaronder vele vrijwilligers. De werkgroepen staan onder leiding van het bestuur.

Door een sponsorplan en aanschrijven van fondsen hopen wij het feestjaar te kunnen organiseren door de bijdragen van sponsors, giften en subsidies. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en besteding van het vermogen binnen de stichting.

Jaarverslag:
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarverslag volgt einde 2015.

Stichting Tholen 650 Jaar is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI